-

Kapcsolat

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája

Cím: 7400 Oberwart/ Felsőőr,
Schulgasse 17, 3. Stock
Telefon:
033523452535
Mobil:
06763752773
E-mail:
vhs.ungarn@gmail.com


Hagyományőrzés

Őri BandaŐri Banda

20 éve magyar népzene a Burgenlandi Magyarok Népfőiskoláján
és 15 éve „Őri Banda“

Az „Őri Banda“ nem csak Ausztria legrégebbi működő magyar népzeneegyüttese, hanem a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának (röviden BMN) magyar népzene újjáélesztése projektjének egy szerves része. Amikor 1993-ban elkezdtem tanári pályámat a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban (röviden Kétnyelvű Gimnázium), megismerkedtem a burgenlandi magyarság minden generációjával. Szabadidőm nagy részét is a népcsoport érdekeit szolgáló tevékenységekkel töltöttem. Az alsóőri „Virgonc” néptánccsoportban táncoltam és a „Felsőőri Református Ifjúság Olvasókörének” színjátszó csoportjában is játszottam. Sok tapasztalatot gyűjtöttem, ami megengedte, hogy teljes képet kapjak a népcsoport jelenlegi állapotáról. Különösen feltünt, hogy ünnepségeken nagyon szívesen énekelnek magyar dalokat, de a fiatalabb generáció már alig ismeri a dalok szövegét. Annak ellenére, hogy nem vagyok zenetanár, eldöntöttem, hogy a burgenlandi magyar népzene újraélesztésére egy négylépcsős tervet készítek:

1. A magyar népzene ápolása céljából tanfolyamok-, előadások- és szakkörök szervezése Burgenlandban

2. Burgenlandi magyar népzeneegyüttesek alakítása.

3. Régi gyűjtések feldolgozása és tananyagok-, CD-k kiadása, hogy a zenét és dalokat meg is lehessen hallgatni, elsajátítani és a zenére táncolni.

4. A zene és a dalkincs terjesztése az oktatási intézményeknél, rendezvényeken és összejöveteleken (pl. mulatságokon, táncháztalálkozókon, bálokon stb.) és a médiákban (pl. újságok, rádió, tv, internet stb.).

Földesi János magyarországi barátom személyében meg is találtam azt a népzenetanárt, akivel terveimet meg tudtam valósítani. Több konferencián bemutattam terveimet és szakmai segítséget is kértem (lásd Foto 1). Az 1995/96-os tanévben sikerült néhány diákomat a Kétnyelvű Gimnáziumban egy magyar népzene projektre motiválnom. Velük meg is alakítottam a „Szeberényi Lajos Citeraegyüttest” a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (röviden BMKE) keretében, de ez a csoport megszünt, miután vezetésétől visszaléptem. A Kétnyelvű Gimnázium népzene projektünkkel többször felléptünk (lásd Foto 2,3) és az ORF Burgenland is készített egy műsort a projektünkről 1998-ban (Foto 4).

1995-ben átvettem a feloszlás előtt álló BMN vezetését és egy tehetséges csapatot állítottam össze. 1996 ban a népzenét felvettük programunkba és megtartottuk az első tanfolyamokat: „magyar népdal“, „magyar népzene“ és a „csárdás tanfolyam” (lásd Foto 5). „Mulatság” név alatt szerveztünk közkedvelt rendezvényeket, hogy a magyar zene- és énekkultúra megint a nyílvános kultúrális életnek része legyen. Mivel ezek a rendezvények nagyon közkedveltekké váltak, 2001 ben megszerveztük a Burgenlandi Magyarság első bálját minden burgenlandi magyar csoport részvételével. Ezen tevékenységek mellett a régi gyűjtések feldolgozását - és a még meglévő dalkincs dokumentációját is folytattuk. Ezen zene- és dalkincs ápolására 2001-ben az „Őri Banda” népzeneegyüttest hoztam létre (Foto 7). Első túrnénkat Miskolcra és Erdélybe szerveztem (lásd a 14. Oldalt). A „Boglya” együttessel együtt vettük fel az első CD –t „Pinkán innen, zsuppos házban...” címmel. Ez az első CD-nk a Burgenlandi Magyar népzene sorozatból a 70-es 80-as évekből származó Dr. Barsi Ernő által gyűjtött dalokat tartalmazza és óriási siker lett (lásd a 16-17 oldalt). Dr. Barsi Ernő az utolsó nagy gyűjtést Burgenlandban végezte és nagyon örült neki, hogy „életre keltettük a gyűjtése dalait“. Őt többször meg is hívtuk előadásokra és továbbképzésekre és az első CD-nkhez írt leveléből következő mondatát szeretném idézni: „Szólaljon meg ez a szép CD minél többször, minél több helyen, tegye a burgenlandi magyar népzenét minél többek kincsévé, sugározzon belőle annak világító és melegítő ereje“ (lásd Foto 8). A burgenlandi és külföldi csoportok azóta szívesen használják az anyagot új koreográfiákra és a CD dalkincse most mindenki számára hozzáférhető. Az iskolákban a gyerekek a néptánc- és zeneórák keretében a mi zenénkre is énekelnek és táncolnak. A BMN 2002-ben mutatta be elsőként a burgenlandi magyar népzene és néptánc projektet a CD-bemutatón, a második Burgenlandi Magyar Bálon és a Kétnyelvű Gimnázium érettségi bálján (lásd a 14, 15 oldalokat).

Más rendezvények és projektek következtek:

A „Burgenlandi Zeneszerzők és Zenészek“ (KIBu) egyesületével és a Bécsi Egyetem Zeneetnológiai Intézetével együtt 2004-ben szimpóziumot tartottunk a „Burgenlandi Magyarság Zenéje” címmel (lásd a 19. oldalt). A Burgenlandi Tartományi Iskolatanáccsal közösen is szerveztünk továbbképzést tanárok számára. Dr. Halmos Bélát, a Budapesti Egyetem Népzenetanszék vezetőjét és a táncházmozgalom egyik vezetőjét, a „nyári egyetemünk“ keretében kétszer is meghívtuk egy előadás és szakkör megtartására (lásd Foto 9). 2005 és 2006-ban megrendeztük az „Első Burgenlandi Magyar Táncháztalálkozóinkat” (lásd a 19, 23 oldalt). 2006-ban megszerveztük az első burgenlandi magyar „Ki mit tud?”-versenyt is, amely népzenei tehetségkutató verseny volt (lásd Foto 10).

Több magyarországi kongresszuson is jártunk és felvettük a kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Zenetudományi

 

Intézetével. Ők rendelkezésemre bocsátották a legrégibb burgenlandi gyűjtés eredeti hanganyagát, amely Kertész Gyula gyűjtése 1957/58-ból. Leírhatatlan élmény volt, mikor megnyílt az archivum acél-páncelajtaja, amely mögött a világhírű Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtéseit is őrzik. Meghallgattuk és eldöntöttük, hogy a gyűjtés anyagából összeállítunk egy második CD-t. Ehhez a felvételhez már az Osztrák Kancelláriai Hivataltól is kaptunk anyagi támogatást. Az ORF-Burgenland, a Tartományi Kulturális tárca, az Oktatási Minisztérium és az Illyés Közalapítvány is támogatta projektünket. Miután biztosítva volt az anyagi háttér, megbíztam Földesi Jánost a gyűjtés feldolgozásával, hogy a BMN–án ki tudjuk adni a második Burgenlandi Magyar Népzene CD-t és egy tankönyvet. Az „Őri Banda“ és a „Boglya“ együttes betanulták az új dalokat és 2006 decemberében mutattuk be a CD-t a közönségnek (Foto 11, lásd a 21, 25 oldalt).

 

Következő lépésként eldöntöttük, hogy a Kertész Gyula gyűjtéshez és a megjelent két CD-nkhez kiadunk egy saját tankönyvet is. Véleményem szerint, ez a burgenlandi magyar népzene megőrzése- és terjesztése szempontjából egy újabb fontos lépés volt. A könyvet 2008 ban a Felsőőri Zeneiskolábsn mutattuk be és a különlegessége az, hogy a dalcsokrok magyar táncrendben vannak összeállítva és a kiséretek (hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, citera, furulya) is külön le vannak kottázva (lásd a 26. oldalt) A pedagógusok és csoportvezetők olyan anyagot kaptak kézhez, ami egy kész csomagot jelent az itteni hagyományos kultúra megtartására és terjesztésére, mivel a CD-ink is kiegészítő hanganyagot képeznek a könyvhöz. Ezzel a tananyaggal felszerelve és az „Őri Banda“ népzeneegyüttesünk kiséretével különböző rendezvényeken ismertetjük és tanítjuk a burgenlandi magyar hagyományos népzenét. Közben új csoportok is alakultak, amelyek a CD-inket és a tankönyvünket is használják.

2012-ben létrehoztuk a BMN-keretében működő „Népdalkört“ is. Különösen az utolsó evekben a „nyári népzenetáborunknak“ is köszönhetően, sikerült új együttestagokat toboroznunk és egyidőben a zenei minőségen is jelentősen javítani. Ez, a „Burgenlandi Magyar Népzene“ sorozatból, a harmadik CD-nkben is mutatkozik. A „Pinkafőről jönnek már a huszárok“ alcímen kiadott lemezünkön Gáal Károly gyűjtéséből dolgoztunk fel dalokat (lásd a 38, 39 oldalt) A CD különlegessége az, hogy ez az első, amelyen csak egy burgenlandi magyar népzenecsoport („Őri Banda“) játszik (Foto 12). Az „Őri Banda“ 15 éves jubiléuma alkalmábol kitüntetést is kaptunk a „magas színvonalú művészeti munkánkért“ (Foto 13). Összefoglalóan azt lehet megállapítani, hogy az elmúlt években nagyon sikeres munkát végeztünk és a burgenlandi magyar népzene jelentős fellendülésnek örvend. Ezért minden érintettnek nagy köszönetet szeretnék mondani és remélem, hogy a szép burgenlandi magyar népzene- és dalkincset gyermekeinknek és unokáinknak örökségbe is tudjuk adni. Ebben az értelemben Mahler Gustav szavaival szeretnék zárni: „A tradició nem a hamú imádata, hanem a láng továbbadása“.

 

Mag. Somogyi Attila Tibor

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája (elnök)

„Őri Banda“ csoportvezető

 

 

 

 


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája - MagyarBurgenlandi Magyarok Népfőiskolája - Német